JM Masterclasses middenkader

 

College Strategie

In dit college wordt het belang van een te kiezen strategie binnen de onderneming benoemd en onderbouwd en wat die strategie dan betekent voor bijvoorbeeld de projectleiding of het bedrijfsbureau, natuurlijk toegespitst op de schilder- en onderhoudspraktijk. Verschillende typen strategieën worden doorgenomen en welke rol en verantwoordelijkheden juist een projectleider of hoofd bedrijfsbureau in elk van die strategieën heeft, zowel richting opdrachtgever als richting personeel. Strategie is niet alleen een kwestie van woorden maar bij elke strategie hoort ook een ander gedrag. Juist het middenkader is daarin doorslaggevend. Als bijvoorbeeld een schilder- en onderhoudsbedrijf meer gaat denken in marktconcepten omdat het zich wil onderscheiden door haar invulling van specifieke klantbehoeften, dan betekent dat natuurlijk dat een projectleider op andere zaken stuurt dan alleen op tijd en kosten.

Het college Strategie wordt verzorgd door Marc Wichman. Marc heeft een ruime ervaring in de schilder- en onderhoudsbranche. Hij adviseert organisaties bij verandering en verbetering. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, samenwerking met ketenpartners en resultaatgericht samenwerken met opdrachtgevers. Voor OnderhoudNL heeft Marc al meerdere trainingen en workshops verzorgd.

 

College Communicatie

De gekozen strategische focus moet natuurlijk worden gevolgd door een juiste communicatie met de opdrachtgever en, waar relevant, de klanten van de opdrachtgever (huurders, bewoners, gebruikers). Zowel op het niveau van het bedrijf als in alle fasen van de uitvoering van een project. De projectleider is daarbij een essentiële schakel. Degene die deze rol heeft zal ervoor moeten zorgen dat de afspraken die met de opdrachtgever zijn gemaakt (met betrekking tot techniek, organisatie en communicatie) ook daadwerkelijk (kunnen) worden waargemaakt. Daarom wordt er in dit college naast externe communicatie richting (potentiële) opdrachtgevers nadrukkelijk ook aandacht besteed aan de interne communicatie. Wat zijn cruciale overdrachtsmomenten en welke instrumenten en methoden kunnen dan worden ingezet?

Het college Communicatie wordt verzorgd door Daniëlle de Jonge. Daniëlle is trainer, spreken en auteur van meerdere boeken. Ze helpt bedrijven met een praktische, eigentijdse en inspirerende aanpak zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk te zijn. Ze prikkelt om onderscheidend te profileren en op doeltreffende wijze klanten te vinden, hebben en houden.

 

College Personeel

Natuurlijk heeft de gekozen strategie gevolgen voor het personeel, zo ook het midden management, da t het de vertaalslag moet maken van de bedrijfsorganisatie naar de projectorganisatie. Zonder het te voelen als ‘van boven opgelegd’ moeten beleid en opdrachten worden overgebracht op naar de werkvloer van de organisatie. Leidinggeven als tweede vak, cultuur, krachtige teams, en het aansturen van medewerkers op de werkvloer, het komt aan de orde in het college Personeel.

Het college Personeel wordt verzorgd door Dick Nijman. Dick is gespecialiseerd in het  nieuw elan geven van mensen en organisaties. Het resultaat van zijn trainingen en coachings-trajecten is een heldere koers van persoon en bedrijf, een grotere motivatie, inzet en kwaliteit van medewerkers. Dick begeleidt op het ogenblik verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven bij cultuurverandering en procesverbetering.

 

College Financiën

Opdrachtgevers in de schilder- en onderhoudsbranche kiezen steeds vaker voor een keten- in plaats van een klus benadering. Woningrenovatie in combinatie met prestatiegericht onderhoud bijvoorbeeld. Een uitgelezen kans voor bedrijven die echt meerwaarde te bieden hebben. Ondernemingen spelen hier op in door langjarig met andere bedrijven samen te gaan werken. Deze samenwerkingsverbanden gaan voorbij de oude grenzen van de branche. Regelmatig voorkomend is de samenwerking tussen “bouwer” en “schilder/onderhoud aan de buitenschil”. Echt samenwerken biedt onder meer kansen door werkprocessen in elkaar te schuiven. Maar dit lukt alleen als de structuur en de financiële systemen op elkaar afgestemd zijn. Dit heeft in de praktijk vergaande gevolgen. De manier van begroten tussen “bouwer” en “schilder/onderhoud aan de buitenschil” kan erg verschillen, met de toerekening van kosten en de bedrijfstak-opslag.

Met een stuk theorie en zijn eigen praktijkervaring neemt Peter Staats de deelnemers aan dit college mee in de financieel organisatorische aspecten van deze uitdagende wereld. Peter kent de onderhoudssector en heeft een brede managementachtergrond aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant in (vooral) de infrabouw en slaat met enthousiasme de brug naar de praktijk.

Klik hier voor de JM Masterclass data