Kennissessie Ketensamenwerking

OnderhoudNL Jong Management organiseerde op verzoek nogmaals een Kennissessie Ketensamenwerking bij “Buitenom” in Tilburg.
De bijeenkomst ging over de voorwaarden, valkuilen en ‘best practices’ bij samenwerken in ketens.

Het doel van de bijeenkomst was het delen van kennis en ervaringen met betrekking tot

• De samenwerkingsvormen en de wijzen van aanbesteding
• In welke gevallen wordt er gekozen voor meerjarige , project overschrijdende ketensamenwerking
• De voorwaarden om ketensamenwerking succesvol te maken
• De te vermijden valkuilen en ‘best practices’

De opdrachtgevers Fred Jak, programma manager bij De Alliantie, en Wilco Kok, projectleider bij Stadlander ging onder leiding van gespreksleider Gerard Barends van OnderhoudNL Partner Insector, het gesprek aan met de aanwezige JM-deelnemers.

Men werd bijgepraat over de actuele ontwikkelingen over samenwerkingsvormen in planmatig onderhoud bij woningcorporaties en de wijzen van aanbesteding.

Fred Jak en Wilco Kok deelden als opdrachtgevers niet alleen hun visie op ketensamenwerking maar lichtten ook toe wat de belangrijkste kenmerken van deze ketensamenwerking zijn. Denk hierbij aan hoe ketenpartners worden geselecteerd, de looptijd en de contractvorm van de ketensamenwerking en de afstemming en coördinatie hiervan. Ook kwamen er praktische tips voor ondernemers die nog geen of weinig ervaring hebben met ketensamenwerking.