LEF-sessies

LEF-sessies draaien om ondernemerszaken: bedrijfskennis- en ervaring uitwisselen met andere jonge collega-ondernemers, gezellig tijdens een etentje. Bespreek in een kleine groep met elkaar wat er anders of beter kan. Tijdens de LEF-sessies gaat het bijvoorbeeld over hoe om te gaan met RGS-samenwerkingen, prijsuitvragen, ziekteverzuim, veranderingen in de arbeidsmarkt, het uitwisselen van innovaties of zelfs het uitvoeren van elkaars projecten.