JM Masterclasses ondernemers en directie

College Strategie

In dit college wordt het belang van een te kiezen strategie binnen de onderneming benoemd en onderbouwd en hoe deze gekozen focus moet worden vertaald naar een consistente marketingformule, natuurlijk toegespitst op de schilder- en onderhoudspraktijk. Meerdere strategietypen worden stap voor stap doorgenomen. De koppeling met de praktijk van je eigen bedrijf wordt steeds gelegd: waar staat je bedrijf nu en waarheen wilt je je bedrijf ontwikkelen? En hoe krijg je een gekozen strategie vertaald naar het gedrag van iedereen in de dagelijkse praktijk?

Het college Strategie wordt verzorgd door Gerard Barends. Gerard begeleidt organisaties bij hun verandertrajecten en ontwerpt en verzorgt in dit kader training en coaching voor leidinggevenden. Hij doet dit zowel binnen de wereld van het onderhoud als daarbuiten en voor zowel grotere als kleine bedrijven. Hij is dan ook bij uitstek geschikt om in het eerste college van de JM Masterclass de aftrap te geven over de te kiezen strategie.


College Communicatie

De gekozen strategische focus moet natuurlijk worden gevolgd door een juiste communicatie met de opdrachtgever en de klanten van de opdrachtgever (huurders, bewoners, gebruikers). In alle fasen van een project. Wat zijn do’s en don’ts en wat de laatste ontwikkelingen?

De strategie van het bedrijf moet zichtbaar worden in de uitvoering. Daarom wordt er ook aandacht besteed aan de interne communicatie, bijvoorbeeld om faalkosten zo veel mogelijk te voorkomen.

Het college Communicatie wordt verzorgd door Marc Wichman. Marc heeft een ruime ervaring in de schilder- en onderhoudsbranche. Hij adviseert organisaties bij verandering en verbetering. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, samenwerking met ketenpartners en resultaatgericht samenwerken met opdrachtgevers. Voor OnderhoudNL heeft Marc al meerdere trainingen en workshops verzorgd.

 

College Personeel

Hoe vertaal je een gekozen bedrijfsstrategie en de hieruit volgende klantverwachtingen naar je vaste en flexibele personeel? Inspirerend leiderschap, het bouwen van krachtige teams, de ontwikkeling en het aansturen van medewerkers: het komt aan de orde in het college Personeel!

Het college Personeel wordt verzorgd door Dick Nijman. Dick is gespecialiseerd in het nieuw elan geven van mensen en organisaties. Het resultaat van zijn trainingen en coachings-trajecten is een heldere koers van persoon en bedrijf, een grotere motivatie, inzet en kwaliteit van medewerkers. Dick begeleidt op het ogenblik verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven bij cultuurverandering en procesverbetering.

 

College Financiën

In toenemende mate kiezen opdrachtgevers in de schilder- en onderhoudssector voor een marktbenadering waarin naar de keten in plaats van naar de klus gekeken wordt. Dit biedt grote kansen voor bedrijven die zich door hun toegevoegde waarde kunnen onderscheiden. Ondernemers spelen hier adequaat op in door strategisch te gaan samenwerken. Deze samenwerkingen ontplooien zich ook regelmatig over de traditionele grenzen van de branche heen. Maar effectief samenwerken vergt ook samenwerking op het gebied van organisatie en financiën. Niet alleen dienen de (juridische) structuren en (financiële) systemen op elkaar te worden afgestemd, maar vooral ook de manier van redeneren als het gaat om begroten, toerekenen van kosten, algemene kosten van het bedrijf en risicomanagement.

Vanuit zijn eigen ervaring met het praktisch vormgeven van deze vraagstukken wordt dit college verzorgd door Peter Staats. Peter is al geruime tijd actief binnen de schilder- en onderhoudssector. Peter heeft een brede managementervaring op verschillende posities in de bouwketen en slaat met enthousiasme de brug tussen strategie en de praktische, organisatorische uitwerking hiervan.

Klik hier voor de JM Masterclass data